CJ har indgået aftale med AB Holmegaarden om at opføre 39 almene seniorboliger samt fælleshus i totalentreprise.

Boligerne og fælleshuset skal opføres på DSB’s gamle færgeleje i Nyborg med plads til fælles aktiviteter og samvær. Bofællesskabet er udformet omkring et smukt fælleshus, hvor man sammen kan foretage sig forskellige aktiviteter, nyde havudsigten eller spadsere langs promenaden på havnekajen.

AB Holmegaarden og deres rådgivere SKALA Arkitekter og Kuben Mangagement har haft et ønske om at få indarbejdet deres erfaringer og nyeste tendenser for bæredygtighed i projektet, og via en tæt dialog er det lykkes og heraf kan nævnes følgende fokusområder:

  • MILJØMÆSSIG KVALITET som har påvirkning på natur, miljø, klima og ressourcer
  • SOCIALT KVALITET som i bredt perspektiv vedrører menneskers sundhed og trivsel
  • ØKONOMISK KVALITET som indebærer, at der er balance mellem de samlede udgifter og byggeriets kvalitet

”Der er stigende interesse hos investorer for arealerne, og dette projekt bliver et af flere, som skal bygges i nærmeste fremtid, og bliver forhåbentlig starten til en lang række af flere spændende projekter her på de gamle DSB havnearealer i Nyborg” siger Jes Transbøl, underdirektør for DSB Ejendomme og direktør for DSB ejendomsudvikling.

CJ samarbejder med Arkitektfirmaet Vallentin Haugland og MOE A/S, Rådgivende Ingeniører.