Energisektor Referencer

Energisektor Referencer

Renovering af mastefundamenter Bullbjerg-Tjele

Bygherre:Energinet.dk
Omfang:Betonrenovering af 250 stk. mastefundamenter Bullbjerg-Tjele
Byggeår:2017 - 2018
Entrepriseform:Fagentreprise

Kriegers Flak

Bygherre:Energinet.dk
Omfang:Udvidelse af 3 stationer St. Hovedgård, St. Ishøj og St. Bjæverskov. Etablering af 135 nye fundamenter, samt 1 stk. reaktorfundament, 3 stk. transformerfundamenter og ombygning/renovering af eksisterende fundamenter
Byggeår:2016
Entrepriseform:Hovedentreprise

Jylland / Fyn kablet

Bygherre:Energinet.dk
Omfang:Udvidelse af 3 stationer, St. Graderup, St. Abildskov og St. Sønderborg. Etablering af i alt 133 fundamenter, 3 reaktorfundamenter og 6 fundamenter for brandvæg.
Byggeår:2015
Entrepriseform:Fagentreprise

Ryttergården 150kV St. fundaments entreprise

Bygherre:Energinet.dk
Omfang:Etablering af fundamenter, samt jord og kloakarbejde
Byggeår:2015
Entrepriseform:Hovedentreprise

Malling og Landerupgaard – Vejle Ådal

Bygherre:Energinet.dk
Omfang:Jord- og betonarbejder vedr. transformer- og reaktorfundamenter og etablering af stationsveje i forbindelse med forskønnelsesprojekt Vejle Ådal
Byggeår:2014-2015
Entrepriseform:Fagentreprise

Forberedende arbejder Kassø – Tjele

Bygherre:Energinet.dk
Omfang:Forberedende arbejder i.fm. Kassø – Tjele maste-linien
Byggeår:2011-2015
Entrepriseform:Fagentreprise

Bygværker for højspændingsmaster

Bygherre:Energinet.dk
Omfang:Udf. af 540 stk. mastefundamenter Kassø – Tjele, jord- og betonarb. (29.000 m3 beton) – Udført i JV med Arkil A/S
Byggeår:2012-2013
Entrepriseform:Fagentreprise

Nedbrydning af master

Bygherre:Energinet.dk
Omfang:Bortskaffelse af 19 master Kliplev – Vejen
Byggeår:2012
Entrepriseform:Fagentreprise