CJ har indgået en aftale med Den Selvejende Institution Esbjerg Kollektivhus på nedbrydning af eksisterende plejehjemsbygninger og opførelse af 36 nye boliger i totalentreprise. Boligerne opføres som etagebyggeri i 6 etager, incl. nyt fælleshus i 1 etage samt delvis kælder opført på samme adresse som det gamle plejehjemsbyggeri beliggende Vognsbøl Engvej 1, Esbjerg – i alt 3.400 m².

CJ samarbejder med arkitekt AI A/S og ingeniør Arne Elkjær A/S.

Arbejdet opstarter januar 2017 og skal stå klar d. 1. februar 2018.