CJ har fået kontrakt på om- og tilbygning af tankgård på Amagerværket, og vil være underentreprenør for Veltec Industrial Services A/S med ISC A/S som rådgiver.

CJ har den byggetekniske del af opgaven, som bl.a. består af fundamenter for tanke incl. pælefundering, tankgård, rørbæringsfundamenter samt spildbakke for skib, tankbil og afløb.

Amagerværket ønsker at sikre, at anvendelsen af støttebrændsel også fremover er rentabel og miljøvenlig. I 2020 forventes der at have et anlæg, som fyrer med letolie i stedet for det nuværende heavy fuel oil.

Entreprisen er udbudt som et funktionstilbud, hvor tilbudsgiver inviteres til at foreslå en løsning, som opfylder funktionskravene.

Projekteringen er frem til juni 2017 og udførslen fra juni til februar 2018.