Petrokemisk Referencer

Petrokemisk Referencer

Om- og tilbygning af tankgård, Amagerværket

Bygherre:Veltec Industrial Services A/S
Omfang:Anlægsarbejder i.f.m. om- og tilbygning af tankgård
Byggeår:2017 - 2018
Entrepriseform:Fagentreprise

TK1361 Renovering

Bygherre:Statoil Refining Denmark A/S
Omfang:Civil Works i.f.m. renovering og forhøjelse af lagertank. Jord- og betonarbejde, membranarbejde, oliegrus, 400 m elementvæg, stålsupports.
Byggeår:2015-2017
Entrepriseform:Hovedentreprise

Rammeaftale – 4 år

Bygherre:Statoil Refining Denmark A/S
Omfang:Rammeaftale – Vedligeholdelses- og reparationsarbejder, samt installationsarbejder på raffinaderiet.
Byggeår:2014-2017
Entrepriseform:Hovedentreprise

TK1381-TK1382-TK1383 Civil Works

Bygherre:Statoil Refining Denmark A/S
Omfang:Renovering af 3 lagertanke – Jord- og betonarbejde.
Byggeår:2014-2015
Entrepriseform:Fagentreprise

TK1404 – TK1403 Civil

Bygherre:Statoil Refining Denmark A/S
Omfang:Etablering af betonfundament for brandvandstank.
Byggeår:2015
Entrepriseform:Fagentreprise

RESK Sydligt Tracé

Bygherre:Statoil Refining Denmark A/S
Omfang:Etablering af 2 km redundant fibertracé, spuling af fiber og indføring i modtageanlæg.
Byggeår:2015
Entrepriseform:Fagentreprise

Nyt Kontrolrum, Shell Raffinaderiet

Bygherre:A/S Dansk Shell
Omfang:Jord- og belægningsarbejder i forbindelse med opføring af nyt kontrolrum.
Byggeår:2014-2015
Entrepriseform:Fagentreprise

TK1301 Civil I-II

Bygherre:Statoil Refining Denmark A/S
Omfang:Renovering af lagertank, Jord-, beton- og membranarbejde, oliegrus, elementmontage, stålsupports.
Byggeår:2014-2015
Entrepriseform:Fagentreprise

SK 2080

Bygherre:Statoil Refining Denmark A/S
Omfang: Jord-, kloak, belægnings- og betonarbejder for fundamenter til overtryksbeholder.
Byggeår:2013
Entrepriseform:Fagentreprise

Statoil – Kabelkanaler

Bygherre:Statoil Refining Denmark A/S
Omfang:Udførelse af kabelkanaler og kabeltræk.
Byggeår:2012
Entrepriseform:Fagentreprise

BRB Civil Work

Bygherre:Statoil Refining Denmark A/S
Omfang:Jord- og betonarbejde i.f.m. opførelse af eksplosionssikret kontrolrum.
Byggeår:2012
Entrepriseform:Fagentreprise

Etablering af Tankpudefundamenter

Bygherre:Statoil Refining Denmark A/S
Omfang:Udførelse af renoveringsarbejder på 7 tanke- Jord, kloak og betonarbejder.
Byggeår:2011-2012
Entrepriseform:Fagentreprise

Shell havneterminal – Crude Import Project

Bygherre:A/S Dansk Shell
Omfang:Etablering af nyt pumpefundament, funderet med borede permafortrængningspæle.
Byggeår:2012
Entrepriseform:Fagentreprise

Ny El. station på Shell Havneterminal

Bygherre:A/S Dansk Shell
Omfang: I forbindelse med et større projekt med installation af ny pumper ved havneterminalen etableres der en tilbygning ved det eksisterende kontrolrum/switchhouse. Bygningen funderes med borede permafortrængningspæle og der insitu støbes en kabelkælder. Overdelen af tilbygningen udføres som en let bygning med stålspær og isolerede lette facade plader.
Byggeår:2011-2012
Entrepriseform:Hovedentreprise