AGA Luftgasfabrik

CJ A/S spiller en stor rolle i opførelsen af den nye luftgasfabrik nordøst for Vejle, som opføres af Linde Engineering og skal danne rammen om AGA’s produktion af industri- og specialgasser.

HOLDER GANG I HJULENE
Hos CJ A/S er vi stolte over, at vi gennem licitation og langvarige forhandlinger har indgået aftale om udførsel af det nye procesanlæg nordøst for Vejle. Vores opgave i projektet bliver at dække flere forskellige fagentrepriser, herunder jord, kloakering, afvanding og belægning.

Den nye fabrik skal på sigt erstatte AGA’s nuværende produktionsanlæg i København, og beliggenheden i Vejle er optimal i forhold til AGA’s jyske kunder. Det forventes, at byggeriet skaber 5 nye arbejdspladser, og at yderligere cirka 20 personer får deres daglige gang på fabrikken. Dermed bliver der ikke kun skabt nye arbejdspladser på selve fabrikken, men også nye jobs og ordrer til de lokale virksomheder, som skal servicere fabrikken.

Miljømæssigt går den nye fabrik også foran med et godt eksempel, idet der vil blive anvendt mere grøn strøm, og dermed kan der opnås en reduktion af miljøbelastningen.

MERE TRYGHED TIL BORGERE OG KUNDER
På det nye anlæg bliver luften renset og kølet ned til minus 200 grader. I denne proces dannes der en række industri- og specialgasser, der er vigtige for det moderne samfund og kan bruges til mange formål. Gasserne opbevares i store tanke og sælges til mange forskellige virksomheder – for eksempel anvendes oxygen ofte i fødevareindustrien og nitrogen bruges ofte i medicinalindustrien, hvor den findes i den ilt, patienter får på sygehusene.

Med den nye fabrik og en tredobling af produktionskapaciteten er AGA også med til at skabe tryghed for kunderne, idet AGA’s stærke forsyningskæde vil blive yderligere styrket. Dermed kan kunderne være sikre på, at de løbende får de industrigasser og specialgasser, som de har brug for til deres produktion.

Vi er stolte over at være del af så stort et projekt, der både skaber og gavner lokale arbejdspladser og sikrer leverancen af produkter, der er til gavn for borgerne.

Fabrikken skal efter planen stå færdig i juni 2020.

Projektperiode
April 2019 – juni 2020
Bygherre
Linde Engineering
Sted
Vejle N.
Entrepriseform
Flere forskellige fagentrepriser
Samarbejdspartner

VBE Totalbyg ApS
Marsøe Plast
Energi Teknik Fyn


 

AndreProjekter

Nedbrydning af master

Gram fjernvarmeanlæg