Bropakke 31 – Nedrivning af bro 23508

Nedrivning af bro, inkl. sporspærringer, bortskaffelse og reetablering af terræn.

Projektperiode
2013
Byherre
Banedanmark
Sted
Entrepriseform
Hovedentreprise


 

AndreProjekter

Varbergparken – Ny vej og stibro

Uddannelsesbygning til EUC Lillebælt, HTX