Etablering af tankpudefundamenter

Udførelse af renoveringsarbejder på 7 tanke – jord, kloak og betonarbejde.

Projektperiode
2011-2012
Byherre
Statoil Refining Denmark A/S
Sted
Kalundborg
Entrepriseform
Fagentreprise


 

AndreProjekter

Banestrækning Skive - Struer

RESK Sydligt Tracé