Gram fjernvarmeanlæg

110.000 m³ damvarmelager, udgravning, jordarbejde- grundvandsænkning og belægninger.

Projektperiode
2014
Byherre
Gram Fjernvarme
Sted
Gram
Entrepriseform
Fagentreprise


 

AndreProjekter

Forstærkning af nødspor og vejbane

Varbergparken – Ny vej og stibro