Kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø

Kvalitet, arbejdsmiljø og sikkerhedsmiljø

Kvalitetssikring

Kvalitetssystemet er det overordnede mål for, hvorledes CJ vil håndtere og dokumenterer kvaliteten i udførelsesfasen.

CJ vil umiddelbart efter, at en aftale er indgået foretage en granskning af projektbeskrivelsen. I granskningen vil indgå identifikation og vurdering af eventuelle udførelses- eller kvalitetsmæssige problemer, derunder miljø- og sikkerheds problemer. Virksomhedens samlede indsats vil blive dokumenteret på dertil beregnede skemaer, som sammen med foreliggende kvalitetsplan udgør virksomhedens kvalitetssikringsplan for den konkrete sag.

Kvalitetssikring i hoved- og totalentrepriser styres i AJOUR.

skillelinje

Arbejdsmiljø og sikkerhed

CJ arbejder på at være blandt de førende i branchen inden for sikkerhed, sundhed og miljø og vil være kendt for at være en virksomhed, hvor alle ansatte bidrager aktivt til at forebygge, afdække og løse problemerne fra planlægningen til udførelsen.

CJ har opbygget sit arbejdsmiljøledelsessystem efter standarden i OHSAS 18001, så det på sigt kan blive certificeret.

Vores primære formål med arbejdsmiljøledelsessystemet er at opnå arbejdsmiljøforbedringer og samtidig tiltrække de kunder, som efterspørger leverandører, der kan dokumentere, at de har styr på arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøledelsessystemet findes i elektronisk form i Sherlock, hvor dokumenterne bliver styret og er opdateret.

CJ har desuden følgende godkendelser:

  • Achilles JQS – Joint Qualification System – et kvalifikations system, der anvendes af den Danske og Norske Olie industri
  • Sellicha – et kvalifikations system, der anvendes af de førende Nordiske forsyningsselskaber

skillelinje

Miljø og arbejdsmiljø

CJ arbejder på at være blandt de førende i branchen inden for sikkerhed, sundhed og miljø og vil være kendt for at være en virksomhed, hvor alle ansatte bidrager aktivt til at forebygge, afdække og løse problemerne fra planlægningen til udførelsen.

CJ har opbygget sit arbejdsmiljøledelsessystem efter standarden i OHSAS 18001, så det på sigt kan blive certificeret.

Vores primære formål med arbejdsmiljøledelsessystemet er at opnå arbejdsmiljøforbedringer og samtidig tiltrække de kunder, som efterspørger leverandører, der kan dokumentere, at de har styr på arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøledelsessystemet findes i elektronisk form i Sherlock, hvor dokumenterne bliver styret og er opdateret.

CJ har desuden følgende godkendelser:

  • Achilles JQS – Joint Qualification System – et kvalifikations system, der anvendes af den Danske og Norske Olie industri
  • Sellicha – et kvalifikations system, der anvendes af de førende Nordiske forsyningsselskaber

skillelinje