Project Description

RAMMEAFTALE - TVIS

Sted:
Bygherre: TVIS - Trekantsområdet Varmetransmissions Selskab I/S
År: 2014 - 2021
Entrepriseform:      Fagentreprise

Rammeaftale på jord-, beton-, belægnings- og drænarbejde i forbindelse med vedligeholdelse af fjernvarme trace 2014-2023 + mulighed for forlængelse med 2 år. Opgaver omfatter planlagte anlægsarbejder i forbindelse med f.eks. udskiftning af eksisterende svejsemuffer med nye svejsemuffer, trådrenovering, frigravning af bygværker, præisolerede stålrør, fastholdelsesbygværker, ventilbrønde, udluftningsventiler. Opgaver er anlægsarbejder, der forventes udført 24/7 (24 timer i døgnet alle 365 dage om året) pga. pludseligt brud på bygherrens transmissionsnet, ventiler, svejsesamlinger etc.