Project Description

LØSVARERHALLER

Sted: Fredericia
Bygherre: Fredericia Havn A/S
År: 2020 - 2021
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Opførelse af 6.000 m² haller for opmagasinering af løsvarer (f.eks. korn, foderstof, træpiller) - fordelt på 2 sammenbyggede haller på hhv. Møllebugtvej 1 (4.000 m²) og Centerhavnsvej 13 (2.000 m²).