Project Description

SHELL - TILBYGNING TIL FAR2

Sted: Fredericia
Bygherre: A/S Dansk Shell
År: 2019 - 2020
Entrepriseform:      Hovedentreprise

CIVIL-arbejdet i forbindelse tilbygning på +FAR2, består i hovedtræk af: Nedbrydningsarbejder, herunder bl.a.: - Demontering af eksisterende facade - Nedtagning af overtryksventiler - Demontering af eksisterende facadedør mod syd Jord-, lednings- og belægningsarbejder, herunder bl.a.: - Flytning af kabeltracé - Flytning/udskiftning af COC-ledning - Optagning og bortskaffelse af eksisterende flisebelægninger - Udgravning for fundamenter, støttemure og terrændæk - Tilfyldning omkring og under bygning - Bundopbygning og levering/udlægning af flisebelægninger - Bundopbygning og udlægning af asfaltbelægninger - Terrænregulering omkring bygninger - Ny afløbsledning fra tagvand - Frigravning og sløfning af eksisterende ledning for regnvand. Betonarbejder, herunder bl.a.: - Forskalling, armering samt udstøbning af fundamenter - Forskalling, armering samt udstøbning af vægge - Forskalling, armering samt udstøbning af tagdæk - Isolering, forskalling, armering samt udstøbning af terrændæk -