Project Description

ASU LINDE

Sted: Vejle
Bygherre: Linde AG, Pullach
År: 2019 - 2020
Entrepriseform:      Hovedentreprise

CJ A/S har udført Anlægs- og bygningsarbejder ifm. opførelse af ny luftgasfabrik, herunder jord, kloakering, afvanding, belægning og betonarbejder. ​ Projektet blev udført fra en grøn industrimark på ca. 25.000 m² til færdiggørelse for et top moderne industri- og procesanlæg på 8.200 m². ​ CJ stod endvidere for etablering af en Administrationsbygning på 400 m² indeholdende omklædning, kontormiljø og lager. Byggeriet indeholder ligeledes 1.000 m² maskinhus, udført som stålhal.​ Der blev støbt i alt ca. 80 fundamenter af varierende størrelse, herunder fundament for Lin tank indeholdende 650 m³ beton, hvoraf 350 m³ blev støbt i 2 m højde. Ledningsarbejder på hele pladsen i form af 2300 m trækrør til kabler samt Regnvand/ spildevand 1100 lbm. Procesvand, brandvand 177 lbm og kølevand 200 lbm. Arbejdet blev udført under bygherrens standard krav wold wide til arbejdsmiljø og sikkerhed uden bemærkninger.