Project Description

ORIFARM - UDVIDELSE ENERGIVEJ 15

Sted: Odense
Bygherre: Hans Jørgensen & Søn A/S
År: 2020 - 2021
Entrepriseform:      Fagentreprise

Jord-, kloak- beton- og belægninger til udvidelse af Orifarm i Odense ca. 12.000 m². Jordarbejder - Bortkørsel af 25.000 m³ jord, indbygning af 9.000 m³ grus, udgravning af regnvandsbassin på 1.000 m² og udgravning til fundamenter 1.200 meter. Kloakarbejder - Etablering af 120 m bassinledning i ø1000 betonrør og 800 m regn/spildevandsledning samt belægningsarbejder.