Project Description

AAK - JORDTANKE

Sted: Aarhus
Bygherre: AAK Denmark A/S
År: 2020 - 2020
Entrepriseform:      Fagentreprise

For AarhusKarlshamn Denmark A/S skal der udføres arbejder, der omfatter etablering af nyt jordtankeanlæg ved B231 med tilhørende betonkanaler for rørføring til og fra jordtankene til bygning B231. Anlægsarbejderne består af følgende: - Projektering og etablering af en stor betongrube - Udgravning af og jordhåndtering af forurenet jord - Omlægning af eksisterende afløbsledninger - Støbning af betonkanaler - Belægningsarbejder og retableringsarbejder