Project Description

UBP3 - CARLSBERG

Sted: Fredericia
Bygherre: Carlsberg Danmark A/S
År: 2020 - 2020
Entrepriseform:      Hovedentreprise

For UBP3/Carlsberg har CJ fået opført en bygning, der skal indeholde det første anlæg i verden, der kan eliminere vandspild. Opførelse af ny bygning/hal på ca. 1.082 m² med tilhørende udensomsarealer indeholdende vandbehandlingsudstyr,opsamlingscontainere, pumperum, teknikrum, kemikaliedepot, reservedelslage og omklædning samt møderum og toiletter. I tilknytning udføres diverse tankanlæg og pumpestation med tilh. ledningstraceer. Det opføres i Paroc elementer, stålspær og trapezplader. Gulve udføres primært af beton terrændæk med overfladebehandling(epoxy mfl.). Forplads og tilkørsel udføres med hhv. belægningssten og beton insitu. Udd. og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og dir. for Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen var begge 2 meget begejstrede for initiativet, som Carlsberg har sat i værk. Et projekt der er med til at gøre Danmark grønne og mere bæredygtig. Anlægget reducerer det gennemsnitlige vandforbrug på bryggeriet med 1,5 hl vand/hl øl; og 10% på energiforbrug