Project Description

HULVEJ PRIVATSKOLE - BETONARBEJDE

Sted: Horsens
Bygherre: Egil Rasmussen A/S
År: 2020 - 2020
Entrepriseform:      Fagentreprise

Omdannelse af boligejendomme til skoleformål, hhv. klasselokaler og SFO samt ombygningen af eksisterende SFO til klasselokaler og bibliotek. Udvendige arbejder omfatter bl.a. stålflugtvejstrapper og støttemure i terræn. Anlægsarbejde - primært belægning og støttemure i terræn. • Stålarbejde - nye ståltrapper og altangange samt bygningsstål ifm. Indvendige arbejder. • Murerarbejde - primært nedbrydning og rep. og mindre opmuring af murværk samt omfugning af facade • Tømrer- og snedkerarbejde - indvendige lette vægge, nye døre og vinduer i forbindelse med flugtvejstrappe, nye indvendige døre og glasvægge, nye indvendige trætrapper, nye lofter, ny kvist. • Gulvarbejde - nye vinyl - og linoleumsgulve. • Maler - nye loft- og vægbehandlinger. • El - primært nye el-installationer. • VVS - ombygning samt etablering af nye installationer for kloak, vand og varme. • Ventilation - nye ventilationsanlæg.