Project Description

OMLÆGNING AF MØLLEBÆKKEN

Sted: Middelfart
Bygherre: Vejdirektoratet
År: 2020 - 2020
Entrepriseform:      Fagentreprise

Omlægning af Møllebækken - Etablering af nyt vandløbstracé samt fritlægning af vandløb. For ny å blev der udgravet og bortkørt 17.000 m³ jord, samt etableret 3 vejkrydsninger med ø1200 betonrør. Projektet er beliggende i Region Syddanmark i Middelfart og Assens kommuner nær den Fynske Motorvej mellem Gelsted og Ejby. Vejdirektoratet var bygherre på projektet og udtrykte stor tilfredshed med udførelsen med rene topkarakterer i kundetilfredshedsmålingen. ​