Project Description

CARLSBERG RECYCLING PLANT

Sted: Fredericia
Bygherre: Carlsberg Supply Company Danmark A/S
År: 2020 - 2020
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Jordarbejder i forbindelse med Carlsbergs nye TWM-projekt, hvor der skulle flyttes ca. 10.000 m3 jord for udgravning hertil. Herefter blev der indbygget ca. 8.000 m3 sand, lagt 1000 m dræn, og der blev støbt betonfundamenter (bund) for opsatte tanke.