Project Description

RUDOLF STEINER ALLE

Sted: Fredericia
Bygherre: Hjembo ApS
År: 2019 - 2020
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Byggeriet indeholder foruden de 12 nyopførte rækkehuse og 2 punkthuse ligeledes vej, parkering og friarealer. Rækkehusene blev opført i 1 plan og punkthusene i 2 plan. De 2 punkthuse indeholder hver 4 lejligheder. Lejlighederne er opført med tanke på ældrevenlige og familievenlige boliger. Byggeriet ligger i et meget attraktivt område i Snoghøj, iblandt et skønt og velfungerende parcelhus kvarter. Til alle boliger er der parkeringsmuligheder og naturligvis adgang til de flotte friarealer.