Project Description

NØRRE AABY EFTERSKOLE

Sted: Nørre Aaby
Bygherre: Nørre Aaby Efterskole
År: 2019 - 2020
Entrepriseform:      Totalentreprise

Nørre Aaby Efterskole er en mindre skole med ca. 126 elever fordelt på 9. og 10. klasser. Eleverne er fordelt på 8 linier; f.eks. dans, forfatterskab og funktionel træning. Den eksisterende gymnastiksal er blevet udvidet med en nybygning; indeholdende dansesal og træningsfaciliteter (herunder crossfit) på hhv. 230 m² og 180 m². Gymnastiksalen er forbundet til bl.a. dansesalen for at kunne afholde større arrangementer. Ligeledes er efterskolen udvidet med 2 lyse og lydtætte musiklokaler på ca. 160 m². I forlængelse af den eksisterende værelsesfløj er området blevet udvidet; indeholdende værelser og toilet-/badeforhold. Byggeriet er udført i matchende gule sten og store glaspartier; og indvendigt står de rå elementer.