Project Description

GRØNLANDSVEJ, SAMKØRSELSPLADS

Sted: Vejle
Bygherre: Vejle Kommune
År: 2020 - 2020
Entrepriseform:      Fagentreprise

Udvidelse af eksisterende samkørselsplads fra nuværende plads med 36 parkeringspladser til fremtidig plads med 76 p-pladser samtidig flyttes indkørslen til pladsen mod syd. Opsamling af overfladevandet i nedløbsbrønde og et nyt afvandingssystem for pladsen ledes til eksisterende brønd nord for pladsen. I forbindelse med udvidelsen af den eksisterende plads forlænges cykelstien omring den nye plads. Fra den nordlige side af pladsen etableres ny dobbeltrettet cykelsti der løber mod vest og tilkobles eksisterende cykelsti.