Project Description

RENOVERING AF EKSISTERENDE TANKFARME, OILTANKING

Sted: København S
Bygherre: Oiltanking Copenhagen A/S
År: 2018 - 2019
Entrepriseform:      Fagentreprise

Renovering af 9.000 m² betonoverflade på eks. tankvægge. Støbning af 300 stk. nye punktfundamenter for rørbæringer. Etabl. af to nye pumpestationer med manifold. Jord- og kloakarbejder med flytning af ca. 5.000 m³ jord.