Project Description

BETONBJÆLKE KAJ 22, FREDERICIA

Sted:
Bygherre: Fredericia Havn A/S
År: 2019 - 2019
Entrepriseform:      Fagentreprise

Etablering af ny omladningsplads for ADP - Fredericia Havn A/S til metalskrot herunder opdeling i 2 felter som separeres med betonblokke samt etablering af ringvej omkring omladningspladsen med ny belægning og afvanding. Fjernelse af gamle skinner til tog samt sporafvanding. Reetablering af pladserne mellem vejarealet omkring omladningspladserne med asfalt. Sikring af eksisterende kaj med en support konstruktion.