Project Description

TOLDBODVEJ, VEJLE

Sted: Vejle
Bygherre: Vejle Kommune
År: 2018 - 2019
Entrepriseform:      Fagentreprise

Ombygning af krydset mellem Toldbodvej og Ibæk Strandvej i Vejle for etablering af nyt signalanlæg.Arbejdet blev udført i et stærkt trafikeret kryds med ca. 50.000 biler i døgnet. Trafikken skulle opretholdes i begge retninger i hele anlægsperioden med koordinering af deraf følgende færdselsregulering og sikkerhedsforanstaltninger for medarbejderne. Funderingsarbejdet foregik på blødbund og foregik som en let-opbygning af Leca for afledning.