Project Description

UDV. TERRÆNLYS VEJLE SYGEHUS

Sted: Vejle
Bygherre: EL:CON Fredericia A/S
År: 2019 - 2019
Entrepriseform:      Fagentreprise

Anlægsarbejder ifm ny udvendig terrænbelysning ved Vejle Sygehus. Arbejdet bestod af demontering af de gamle master samt montering af nye master og mastefundamenter. Etablering og tildækning af kabelgrav og reetablering af terræn. Styret underboring af Ø110 tomrør. Demontering og genetablering af asfaltbelægning.