Project Description

HERREDSVEJ, VAMDRUP

Sted: Kolding
Bygherre: BlueKolding
År: 2018 - 2018
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Ledningsarbejder for kloak mv, etabl. af rørbassin, omlægning/etablering af regn- og fællesledninger, grundvandssænkning med sugespidsanlæg, øvrige tilslutningsarbejder, annulering af eks. ledninger og brønde