Project Description

INTER TERMINALS - KALUNDBORG

Sted: Kalundborg
Bygherre: Inter Teminals AOT ApS
År: 2017 - 2018
Entrepriseform:      Fagentreprise

Reparation af stormskader langs oliekajens kajhammer ved Asnæs Olieterminal. Arbejdets omfang: Optagning af brosten samt udgravning af fyldsand/grus under samt bag kajhammer. Lokal afrensning af rust på spuns i nødvendigt omfang for simpel hæftesvejsning af fladstål. Udstøbning af beton for tætning mellem kajhammer og spunstop. Tilfyldning med fyldsand/grus.