Project Description

JORDUDSKIFTNING - FREDERICIA HAVN

Sted: Fredericia
Bygherre: Nagro A/S, Fredericia
År: 2018 - 2018
Entrepriseform:      Fagentreprise

Oprensning af 12.000 tons forurenet jord efter udslip af palmeolier og efterfølgende brand på Fredericia Havn. Arbejdet bestod i opgravning og bortskaffelse af forurenet jord i henhold til godkendt jordhåndteringsplan. Indbygning af rene materialer udlagt over markeringsnet.