Project Description

KRYDSOMBYGNING - VEJLE

Sted: Vejle
Bygherre: Vejle Kommune
År: 2020 - 2020
Entrepriseform:      Fagentreprise

Entreprisen omfatter jord-, belægnings- og afvandingsarbejder for ombygning af signalreguleret kryds ved Boulevarden – Vestre Engvej. I nordlige tilkørsel (Boulevarden) nedlægges venstresvingssporet, så trafikken fremadrettet afvikles sammen med ligeudkørende. Der etableres en krydsningshelle i eksisterende venstresvingsspor. Yderligere anlægges cykelsti og nyt fortov samt cykelshunt mod vest. I vestlige tilkørsel (Vestre Engvej) udvides eksisterende kørebaneareal. Yderligere anlægges cykelsti og nyt fortov samt cykelshunt mod syd. I østlige tilkørsel (Vestre Engvej) udvides eksisterende kørebaneareal. Yderligere anlægges ny cykelsti og nyt fortov. Som led i at øge tilgængeligheden i Vejle Kommune udføres krydset med taktile belægninger.