Project Description

MIDTERMOLEN NYBORG - BELÆGNING

Sted: Nyborg
Bygherre: Kuben Management
År: 2020 - 2020
Entrepriseform:      Fagentreprise

Etablering af parkeringsplads og adgangsvej inkl. afvanding. Etablering af ny bundopbygning for permeabel belægningssten samt bundopbygning for lukket belægningssten.