Project Description

LØSVAREHALLER - ANLÆGSARBEJDER

Sted: Fredericia
Bygherre: Fredericia Havn A/S
År: 2020 - 2021
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Opførelse af 6.000 m² haller for opmagasinering af løsvarer (f.eks. korn, foderstof, træpiller) - fordelt på 2 sammenbyggede haller på hhv. Møllebugtvej 1 (4.000 m²) og Centerhavnsvej 13 (2.000 m²). Konstruktion af hallerne er 2-charniers bærende stålrammer, betonelementer spænder fra terrændæk op til en kraftig stålbjælke i top. I gavle og skillevægge monteres trykfaste fritfodselementer. Tagbeklædning er fibercement bølgeplader. Der udføres jord-, kloak- og ledningsarbejder samt belægningsarbejder for hele området. Efter anlægsarbejdet afsluttes med etablering af asfaltbelægning. Der udføres endvidere rammede betonpæle for fundament til løsvarerhallerne.