Project Description

FIC TRIBUNE NORD - ANLÆGSARB.

Sted: Fredericia
Bygherre: Fredericia Kommune
År: 2020 - 2021
Entrepriseform:      Fagentreprise

Byggeriet omfatter opførelse af ny langside tribune med ca. 1600 antal siddepladser og ca. 400 antal ståpladser, overdækning samt to salgs-, lager- og toiletbygninger på stadionanlæggets nordside. Der udføres terrænarbejder samt tilslutninger til eksisterende stadionanlæg og betonfundamenter til lysmaster. CJ A/S stod for etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af byggeplads som helhed. Placering af byggeplads, skure, containere blev udført så driften gav færrest mulige gener for brugere af stadion, idrætscenteret samt nærliggende børnehave.