Project Description

KANALBYEN SØNDERVOLD

Sted: Fredericia
Bygherre: Kanalbyen Fredericia
År: 2021 - 2021
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Opgaven omfattede udførelse af næste etape af byudviklingsprojektet ”Kanalbyen i Fredericia”, bestående af aktiviteter i projektområdet, Karolinelund Kvarteret. Søndervold Bypark skal være hele byens nye grønne åndehul med plads til aktiviteter og leg og med ro til at nyde naturen. Parken bliver anlagt som et grønt bånd med fire forskellige zoner. - Kysten - med sand og bålplads. - Sansehaven - med byhaver, aturbase og regnvandsbassin. - Garnet - med parkens største legeområde. - Volden - med træningsbakker og udsigt over by og kanal. Arbejdet bestod af følgende: - Jordarbejder, terrænregulering og muldudlægning og etablering af volde. - Udgravning for og lægning af ny regn-, dræn og spildevandsledninger inkl. stik.· - Levering og sætning af brønde inkl. dæksler eller riste. - Tilkobling af ny regn- og spildevandsledning til eksisterende system. - Pladsstøbt beton i forme. - Belægningsarbejder. - Asfaltarbejder, levering og udlægning. - Gartnerarbejder, tilplantning og vedligehold.