Project Description

P-plads Energinet

Sted: Fredericia
Bygherre: Energinet.dk
År: 2016 - 2016
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Jord-, belægnings-, afvandings-, belysnings- og plantearbejder i forbindelse med udbygning af den eksisterende parkeringsplads ved domicilet i Erritsø. I entreprisen blev der anlagt ca. 273 nye parkeringspladser i direkte tilslutning til de eksisterende P-pladser, gennembrud i plantebede for etablering af adgangsveje, kantstensarbejder, etablering af ny afvandingsledning, udskiftning af muld med friktionsmaterialer samt plantning af nye træer. Der skal desuden anlægges en midlertidig adgangsvej til entrepriseområdet. I entreprisens byggefelt var der 2 stk. 10 kV kabler samt 2 stk. præisolerede kølerør, som formentlig vil blive synlige i forbindelse med gravearbejderne. Og det færdige parkeringsareal vil blive placeret ovenpå disse. Sideløbende med entreprisen skulle den daglige brug af eksisterende parkeringspladser kunne opretholdes.