CJ skal udføre betonrenovering af 250 stk. mastefundamenter for Energinet.dk på HVDC forbindelsen, Bullbjerg-Tjele i det nordjyske.

Masterækken mellem omformerstationen i Tjele ved Viborg og Bulbjerg strand ved Jammerbugten, hvor elforbindelserne mellem Norge og Danmark kommer i land, har opbrugt sin forventede levetid, og der skal således gennemføres en hovedrenovering af luftledningen, der blev etableret i 1975

Arbejdet skal udføres i takt med de øvrige entrepriser, som omfatter udskiftning af tråde og isolatorer, og skal være afsluttet i indeværende år.