Traditionelt Anlægsarbejde Referencer

Traditionelt Anlægsarbejde Referencer

Billund Vand A/S

Bygherre:Billund Vand A/S
Omfang:Etablering af ca. 380 lbm spildevandsledning Ø400 mm PCV.
Etablering af 30 lbm spildevandsledning stik til hovedledning Ø200 mm.
Nedgravning af pumpebrønd.
Etablering af ca. 1120 lbm grundvandsledning Ø315 PVC, hvor 2 strækningerpå hver ca. 145 m udføres ved styret boring.
Etablering af brønde mm.
Byggeår:2017
Entrepriseform:Fagentreprise

Cykelsti langs Bøgeskovvej

Bygherre:Fredericia Kommune
Omfang:Jord-, afvandings- og belægningsarbejder for etablering af cykelstifaciliteter på ca. 2.600 m vej, på Bøgeskovvej og Trelde Næsvej samt ca. 1.100 m cykelstier på Egeskovvej.
Byggeår:2016 - 2017
Entrepriseform:Fagentreprise

Parkeringsplads – Energinet.dk

Bygherre:Energinet.dk
Omfang:Etablering af 259 stk. P-pladser på et 6500 m² stort areal ved Energinets hovedsæde på Tonne Kjærsvej I Fredericia
Byggeår:2016
Entrepriseform:Totalentreprise

Forstærkning af nødspor og vejbane ved Ny Lillebæltsbro.

Bygherre:Vejdirektoratet / SP-reinforcement.
Omfang:Forstærkning af asfaltbelægning med kulfibernet i områder hvor bæreevnen på undergrunden er reduceret og ved revnedannelser i overfladen.
Byggeår:2016
Entrepriseform:Underentreprise

P-Nord Vester Engvej, Vejle

Bygherre:Vejle Kommune
Omfang:Etablering af P-plads nord for DGI huset i Vejle, primært omfattende belægningsarbejder herunder, afretning af stabilgrus, sætning af kantsten samt lægning af græsarmering
Byggeår:2016
Entrepriseform:Fagentreprise

Fredericia C – Veje og promenader i Oldenborgkvarteret

Bygherre:Fredericia C
Omfang:Klimasikring, afvanding, belægningsarbejde, aptering, belysning, installering af fedt- og olieudskillere, etablering af plantebede og plantning af træer og stauder samt opsætning af nye bænke og cykelstativer
Byggeår:2016
Entrepriseform:Fagentreprise

700 m adgangsvej til transformerstation Horns Rev 3

Bygherre:Energinet.dk
Omfang:Etablering af 700 m lang og 6 m bred asfalteret adgangsvej for transformerstation Horns Rev 3, indeholdende for- og opbygning af vejkasse
Byggeår:2016
Entrepriseform:Fagentreprise

Cykelsti langs Bredstrupvej

Bygherre:Fredericia Kommune
Omfang:Etablering af 2 km lang dobbeltsporet cykelsti inkl. grøft og afvanding
Byggeår:2015
Entrepriseform:Fagentreprise

Banestrækning Skive – Struer

Bygherre:Banedanmark
Omfang:Banestrækning Skive – Struer, omlægning af baneoverkørsler
Byggeår:2013-2015
Entrepriseform:Fagentreprise

Gram Fjernvarmeværk

Bygherre:Gram Fjernvarme
Omfang:110.000 m³ damvarmelager, udgravning, jordarbejde- grundvandsænkning og belægninger
Byggeår:2014
Entrepriseform:Fagentreprise

Danmarks Keramikmuseum – Grimmerhus

Bygherre:Danmarks Keramikmuseum – Grimmerhus
Omfang:Anlægsarbejde i forbindelse med nybygning, samt renovering af eksisterende bygning. Etablering af byggegrube med vægge bestående af borede fundamenter i 11 m dybde
Byggeår:2013
Entrepriseform:Hovedentreprise

Lukning af baneoverkørsler, strækningen Skive – Struer samt Lyngs – Hassing

Bygherre:Banedanmark
Omfang:Lukning af 43 overkørsler på strækningerne Skive – Struer samt Lyngs – Hassing
Byggeår:2013
Entrepriseform:Hovedentreprise

Bropakke 31, Entreprise E3 – Nedrivning af bro 23508

Bygherre:Banedanmark
Omfang: Nedrivning af bro, inkl. sporspærringer, bortskaffelse og reetablering af terræn
Byggeår:2013
Entrepriseform:Hovedentreprise

Dæmningssikring ved Holsted, samt Timb & Vemb

Bygherre:Banedanmark
Omfang:Dæmningssikring ved Holsted samt Timb & Vemb - Jord- og kloakarbejde
Byggeår:2012
Entrepriseform:Hovedentreprise

Varbergparken, Haderslev – Ny vej og stibro

Bygherre:Haderslev Andelsboligforening
Omfang:Udførelse af ny stamvej samt etablering af sti- og vejbro
Byggeår:2011
Entrepriseform:Hovedentreprise