CJs afdelinger

CJ A/S har nystruktureret organisationsdiagrammet for at arbejde smartere og udnytte synergierne i den stadigt voksende virksomhed bedst muligt. Således er en stringent fagopdeling afløst af en mere relevant opdeling, der i højere grad balancerer geografi og kompetencer, fagområder og specialer.

CJ A/S sætter hold efter opgaven. Sådan udnytter man organisationens udtalte styrker og kvaliteter på bedste vis med en enkel og fleksibel matrix-opdeling.