Tankanlæg

Vi har stor fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed på alle vores opgaver, både generelt og specielt i denne afdeling, som kræver en helt særlig opmærksomhed.

Nybyggeri eller renovering/vedligehold på tankanlæg, siloer m.v.? Så bør man spørge CJ. Det sparer potentielt en masse, ikke mindst bøvl.

CJ A/S er specialiseret inden for tankanlæg og petrokemiske anlæg, hvor vi både forestår projektering og nybygning samt service- og vedligeholdelsesopgaver til opretholdelse af et sikkert og velfungerende produktionsapparat hos vore kunder.

CJ A/S har langtidskontrakter med en række destillerier, bryggerier, mejerier og tankanlæg over hele landet. Eksperterne fra tankanlæg har opbygget stor knowhow og forståelse for denne niche-del af byggeriet.

Tankanlæg og raffinaderier:

  • Renovering og nyetablering af tankanlæg

  • Fundaments arbejde for tanke, rør og udstyr

  • Ombygning og reparation af tankgårdsvægge

  • Udlægning af oliegrus og udførelse af membranarbejder

  • Jordarbejder for kabel- og ledningsarbejder

  • Håndtering af miljøforurening

  • Vintertjeneste

  • Generel vedligehold

Vores kompetencer

Renovering og nyetablering af tankanlæg
Fundaments arbejde for tanke, rør og udstyr
Ombygning og reparation af tankgårdsvægge
Udlægning af oliegrus/sand og udførelse af membranarbejder
Jordarbejder for kabel- og ledningsarbejder
Håndtering af miljøforurening
Vintertjeneste
Generel vedligehold

Vores referencer

Se nogle af vore referencecases vi har begået igennem årene – eller kontakt os med dine planer for dit næste byggeprojekt, så vi kan afgive et uforpligtende bud på dette.