Fredericia

Fæstningebyen Fredericia er bastionen for CJ A/S – her udspringer virksomheden og her er administration og hovedkontor, selvom de fleste medarbejdere i hverdagen er ude på pladserne i det ganske land.

I lokalerne i Erritsø Møllebanke 10, ikke langt fra hverken Fredericia midtby eller motorvejen, holder ledelse, administration, økonomifunktion og projektledere til – bortset fra når de støtter med knowhow og knofedt rundt i afdelingerne eller ude på byggepladserne.

I Fredericia er alle kompetence-felter afdækket inden for kompetencefelterne Bolig & Erhverv, Anlægsarbejde, Tankanlæg og Industriservice.

Hans Færck
Egenproduktionschef
31 72 58 64
haf@cj-as.dk

Kristian Lundfold
Hoved- og Totalentrepriser
31 60 75 75
kl@cj-as.dk