Vi bygger på faglighed og stærke relationer

Kontakt os i dag

Byggemodninger

Veje- og P-pladser
Byggegruber
LAR løsninger
Kloakrenovering
Industrianlæg
Miljøoprensninger
Banearbejder
Havnearbejder
Anlægsbeton

Industriservice og vedligeholdelse

Rammeaftaler
Facilities Management
Bygningsvedligehold
Ombygninger
Afløbssystemer
Gartnerarbejde
Vintertjeneste
Fjernvarme
Lednings- og kabelarbejder
Betonrenovering

Tankanlæg og raffinaderier

Renovering og nyetablering af tankanlæg
Fundaments arbejde for tanke, rør og udstyr
Ombygning og reparation af tankgårdsvægge
Udlægning af oliegrus/sand og udførelse af membranarbejder
Jordarbejder for kabel- og ledningsarbejder
Håndtering af miljøforurening
Vintertjeneste
Generel vedligehold

Boligbyggeri
Erhvervsbyggeri
Industribyggeri
Skoler, institutioner / kultur, idræt
Bygningsrenovering
Domicil byggeri
Certificeret byggeri