Vi bygger på faglighed og stærke relationer

Anlægsarbejder
 • Byggemodninger

 • Veje- og P-pladser

 • Byggegruber

 • LAR løsninger

 • Kloakrenovering

 • Industrianlæg

 • Miljøoprensninger

 • Banearbejder

 • Havnearbejder

 • Anlægsbeton

Industriservice
 • Rammeaftaler

 • Facilities Management

 • Bygningsvedligehold

 • Ombygninger

 • Afløbssystemer

 • Gartnerarbejde

 • Vintertjeneste

 • Fjernvarme

 • Lednings- og kabelarbejder

 • Betonrenovering

Tankanlæg
 • Renovering og nyetablering af tankanlæg

 • Fundaments arbejde for tanke, rør og udstyr

 • Ombygning og reparation af tankgårdsvægge

 • Udlægning af oliegrus/sand og udførelse af membranarbejder

 • Jordarbejder for kabel- og ledningsarbejder

 • Håndtering af miljøforurening

 • Vintertjeneste

 • Generel vedligehold

Bolig- og erhvervsbyggeri
 • Boligbyggeri

 • Erhvervsbyggeri

 • Industribyggeri

 • Skoler, institutioner / kultur, idræt

 • Bygningsrenovering

 • Domicil byggeri

 • Certificeret byggeri