Project Description

MOLDEPARKEN

Sted: Vejle
Bygherre: ØsterBO
År: 2018 - 2021
Entrepriseform:      Fagentreprise

I forbindelse med realisering af en helhedsplan udføres jordarbejder inkl. terrænregulering, belægningsarbejder, pælearbejder samt afløbs- og gartnerarbejder som LAR-løsning ved renovering af 350 boliger.