Project Description

NY ADGANGSVEJ

Sted: Fredericia
Bygherre: Fredericia Havn A/S
År: 2020 - 2021
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Krydsombygning, Fredericia Havn. Projektet omfatter etablering af en ny adgangsvej til Fredericia Havn herunder renovering af eksisterende Bitumenvej og anlæggelse af en ny vej på Fredericia Havn. Herudover indeholder projektet en krydsombygning af Strandvejen/Vestre Ringvej/Nyhavnsvej krydset. Krydset udvides med nye svingbaner, og i den permanente løsning ændres indkørslen til havnen fra Nyhavnvej til Bitumenvej som tilsluttes i krydset. Arbejdet foregår delvist i et meget trafikeret kryds, hvor eksisterende portaltavler skal nedtages, vejen skal udvides og heller skal flyttes. I projektet skal der også udgraves og opbygges en ny havneplads, opmarchareal og backbone areal.