Project Description

ARLA - PRODUKTIONSANLÆG

Sted: Tønder
Bygherre: Arla Foods amba
År: 2020 - 2021
Entrepriseform:      Storentreprise

CJ har i storentreprise stået for udvidelse af produktionsanlægget hos Arla, Branderup og har i den forbindelse ombygget, nybygget og renoveret 12 delprojekter siden november 2019. Arbejdet er blevet udført sideløbende med en produktionslinje i drift. Arbejderne har bestået af nedbrydning, jord-, kloak- og belægningsarbejder, institu beton, pæleramning af både stål- og betonpæle samt diverse bygningsarbejder. Mejeriet er beliggende i jordbundsforhold, som stiller store krav til fundering ved etablering af siloer og tunge bygninger. Der er anvendt ca. 300 beton- og stålpæle til funderingen.