Project Description

PARKERINGSPLADS STRANDHØJ

Sted: Nyborg
Bygherre: Nyborg Kommune
År: 2020 - 2020
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Strandhøj, Nyborg, der etableres ny p-plads til personbiler ved buslommen ved Skaboeshusevej. Der etableres 20 p-pladser til personbiler og 2 handicappladser. Der etableres rørbassin under den nye p-plads for forsinkelse af overfladevandet. Eksisterende buslomme udvides både ind mod midterhellen samt ud mod eksisterende mark. Der etableres kassettebassin i midterhellen ved buslommen, ud mod Skaboeshusevej. Eksisterende busstop flyttes mod øst og belægningerne tilpasses denne flytning. Der anlægges fortov langs ydersiden i buslommen. Der etableres fællessti langs med Skaboeshusevej forbi buslommen og kobles sammen med eksisterende sti syd for buslommen. Ved Skaboeshusevej etableres 2 krydsningsheller, hvor eksisterende Skaboeshusevej breddeudvides. I rabatten langs med p-pladsen samt buslommen etableres beplantning.