Project Description

ESBJERG KOLLEKTIVHUS

Sted: Esbjerg
Bygherre: Den Selvejende Institution Esbjerg Kollektivhus
År: 2017 - 2018
Entrepriseform:      Totalentreprise

Opførelse af 36 seniorboliger i 6 etager - i alt 3.000 m², fælleshus på 280 m² med storkøkken samt fælles udearealer, skure og parkering. Produkt- og materialevalg er vægtet højt, så udgifterne til drift- og vedligehold er minimale. Der er valgt materialer, som er yderst holdbare ift. vejrmæssige påvirkninger, da Kollektivhuset ligger ved Vesterhavet, hvor der ofte forekommer direkte og kraftig vind- og vandpåvirkning, samt der vil være større saltindhold i luften. Bygningsdesignet og de valgte materialer sikrer et stabilt og kontrollerbart indeklima baseret på en kombination af enkle, selvregulerende principper understøttet af CTS. Med henblik på at realisere et byggeri med fokus på energi og bæredygtighed blev husets orientering, udformning og tekniske løsninger gennemført i en integreret designproces. Projektet var udbudt som en prækvalifikation og derefter en tilbudsrunde med tildelingskriterier.