Project Description

TANKGÅRD, HOFOR-AMAGERVÆRKET

Sted: København
Bygherre: Veltec Industrial Services A/S
År: 2017 - 2018
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Anlægsarbejder ifm. om- og tilbygning af tankgård, HOFOR - Amagerværket Arbejdet omfatter bl.a. følgende: - Etablering af tankgård med sekundær opsamling samt tankfundamenter. - Etablering af påfyldningsplads. - Etablering af afvanding fra tankgard inkl. pumpearrangement. - Etablering af afvanding fra påfyldningsplads. - Etablering af jording, potentialudligning og lynbeskyttelse. - Pælefundering - In situ støbninger, - Betonarbejder - herunder tankfundamenter.