Project Description

AKTIVITETSSKOVEN - MIDDELFART

Sted: Middelfart
Bygherre: Middelfart Spildevand A/S
År: 2018 - 2018
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Etablering af plads til sport og leg samt vandhåndtering på træningsbanen ved Middelfart Stadium. Projektet var en etape af et større projekt ifm byudvikling og klimasikring af Middelfart.