Project Description

Bøgeparken, Regnvandsafkobling

Sted: Nr. Åby
Bygherre: Boligforeningen Lillebælt
År: 2016 - 2016
Entrepriseform:      Fagentreprise

Afkobling af alle tagnedløb og interne vejafvandingsbrønde til håndtering på overfladen, med afstrømning via lokale mindre bassiner og grøfter via LAR løsninger.